کیک آس دل

تومان90.000

(قیمت هر کیلوگرم 90,000 تومان)

کد محصول: B228


✓ این کیک هزینه چاپ تصویر خوراکی به مبلغ 40,000 تومان دارد.

✓ حداقل وزن سفارش برای این کیک 1.5 کیلوگرم می باشد.

✓ ممکن است وزن کیک شما 200 تا 300 گرم کم یا زیاد شود که در هنگام تسویه محاسبه می شود.


  پاپلی کیفیت این محصول را تضمین 
            می کند
  پرداخت آنلاین

توضیحات

ثبت سفارش:

لطفا موارد زیر را با دقت وارد نمایید!

[iphorm id=”36″ name=”کیک با حداقل 1.5″]