کیک با تصویر شما

تومان85.000

 (قیمت هر کیلوگرم 85,000 تومان)
✓ توجه داشته باشید تصاویر ارسالی
شما نزد پاپلی محفوظ است و پس از
تحویل سفارش حذف می شوند!
✓ این محصول هزینه چاپ تصویر خوراکی
به مبلغ 40,000 تومان دارد.
✓ تزیینات این کیک بصورت سلیقه ای 
توسط کیک ساز انجام می شود ممکن است 
با تزیینات نمونه سایت متفاوت باشد
✓ کاغذ چاپ شده روی کیک خوراکی 
می باشد.
✓ ممکن است وزن کیک شما 200 تا 
300 گرم کم یا زیاد شود که در 
هنگام تسویه محاسبه می شود.

  پاپلی کیفیت این محصول را تضمین 
            می کند
  پرداخت آنلاین

توضیحات

ثبت سفارش:

لطفا موارد زیر را با دقت وارد نمایید!

انتخاب مسیر …

لطفا در انتخاب عکس از نظر کیفیت ذقت فرمایید!

هر 1 کیلوگرم مناسب 7 نفر می باشد.

ممکن است محصول شما با 15 الی 20 دقیقه تاخیر تحویل داده شود.

چنانچه گزینه حضوری را انتخاب می کنید نیازی به پر کردن فیلد آدرس نمی باشد!

برای تحویل در درب منزل لطفا نشانی دقیق خود را وارد نمایید

لطفا صبر کنید