پراخت موفق

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

سفارش شما ثبت شده است و محصول شما در تاریخ و ساعت تعیین شده،تحویل داده می شود.

توجه داشته باشید هزینه ارسال محصول بر اساس مسافت از شعبه پردیس محاسبه می شود!

برای اطلاعات بیشتر بخش راهنمای مشتری را مطالعه فرمایید.

برای بازگشت به سایت کلیک کنید